drobnosti do knížky

v tisku je kniha A smutek utek od Marky Míkové, kterou jsem ilustrovala...
moc se na ni těším...

mapa pro PEF ČZU
...uff...byla to dřina...
 děkuji Janě za trpělivost a Štěpánovi za cenné rady

ilustrace z chystané knížky pro Cestu domůbalonky pro Ráďu...

nová klapka pro Zlínský filnový festival